Social Links Search User Login Menu
Tools
Close
Close

Nieuws

Nieuws over Vastgoed, Private onroerende leasing, Onroerende leasing en Vastgoedfinanciering
Intresten privé hypothecair krediet via de vennootschap betalen

Intresten privé hypothecair krediet via de vennootschap betalen

Wat de fiscale wetgever voordeel van alle aard heeft genoemd komt bij de belastingplichtige echter meestal over als een nadeel van alle aard. Nochtans zijn er situaties waar het voordeel alle aard effectief ook een behoorlijk groot voordeel voor de belastingplichtige kan inhouden.

In een vorig artikel hebben we al verwezen naar de financiering van vastgoed via een reconstitutiekrediet met in pandgave van een IPT. Bij dit soort financiering sluit de vennootschap een IPT af met als begunstigde haar bestuurder voor een netto kapitaal ten belope van de venale waarde van het onroerend goed in kwestie. Op basis van deze IPT wordt dan onderliggend een hypothecair bulletkrediet afgesloten tussen de verzekeraar en de bestuurder van de vennootschap. Met de gelden die de bedrijfsleider ontvangt naar aanleiding van het afsluiten van het reconstitutiekrediet kan deze dan in zijn privévermogen een onroerend goed aankopen, bouwen, verbouwen of herfinancieren.

Het voordeel van een financiering via een reconstitutiekrediet met inpandgave van een IPT bedraagt gemiddeld 45% tegenover een klassieke private hypothecaire banklening.

We kunnen het rendement van een dergelijke vastgoedfinanciering nog opdrijven door ook de intresten op het krediet te laten betalen door de vennootschap en deze te laten belasten als voordeel alle aard in de personenbelasting van de bedrijfsleider. Het is voordeliger om sociale lasten en belastingen te betalen op 100 EUR intresten dan effectief 100 EUR intresten van privé belast geld te betalen. Bovendien worden de intresten op deze manier met bruto geld betaald!

Daarnaast vormen deze intresten een fiscaal aftrekbare kost voor de vennootschap en geniet zij hiermee een belastingvoordeel aan 20-25%.  

Bovenop de voordelen voor beide partijen genereert het voordeel alle aard op de intresten van de lening een hogere fictieve bezoldiging waardoor de 80%-regel op IPT-contracten kunstmatig wordt verhoogd. Deze verhoogde 80%-regel zorgt ervoor dat grotere pensioenkapitalen met eenzelfde bezoldiging kunnen worden opgebouwd en bijgevolg ook grotere bedragen kunnen worden ontleend om er onroerend goed mee aan te schaffen.

Daarmee is de techniek van financiering via een reconstitutiekrediet met betaling van de intresten door de vennootschap en aanrekening voordeel alle aard aan de bedrijfsleider zowel voor de vennootschap als voor de bedrijfsleider de meest optimale financieringsstructuur voor het opbouwen van een pensioenpotje, zijnde deels of geheel vervoegd omgezet in investeringen in vastgoed. Een win-win voor beide partijen.

 

 

 

 

 

Back To Top